Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

Advertising – Bức tranh quảng cáo đa màu sắc