Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

THƯỞNG THỨC BỮA TIỆC CHUẨN VỊ ‘‘ TOP OF MIND’’