Quy trình SEO

Dịch vụ của Forza

Chúng tôi có thể giúp bạn:

Chúng tôi có thể giúp bạn:

Phân tích dự án

Chúng tôi phân tích các yêu cầu của khách hàng và xác định những nguồn lực cần thiết để đạt được yêu cầu.

On-Page

Tối ưu nội bộ Website: Trang web của bạn được cập nhật để triển khai các kỹ thuật SEO cho nội dung và tối ưu hóa từ khóa.

Báo cáo

Qua mỗi báo cáo chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự phân tích chuyên sâu về quá trình SEO và kết quả mà khách hàng đạt được.

Phân tích đối thủ

Chúng tôi phân tích chiến dịch của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường để hiểu chiến lược SEO được thực hiện.

Off-Page

Tối ưu hóa bên ngoài website, bao gồm:
1. Xây dựng liên kết (link building)
2. Marketing mạng xã hội (social media marketing)
3. Social media bookmaking

Xem xét và đánh giá

Chúng tôi liên tục xem xét quá trình SEO đang diễn ra, kể cả các quy trình hiện tại để cải thiện kết quả hơn.