Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

PR là gì? Vậy tại sao mọi doanh nghiệp lớn luôn cần đến PR?