Portfolio Styles

You can choose portfolio layout and its hover style very easily. We provide 8 portfolio layouts : Column, Column no space, Grid, Grid no space, Grid with description(on hover), Grid with description no space, Metro, Metro no space, Thumbnail with side description.

You can also have 10 of hover styles. We provide 1-5 columns of portfolio layouts. We also provide Fit-row, Carousel and Masonry portfolio layout options as well.

Columns

Full / Center Title / Hover With Icon
Full / Filter / Left Title / Tags / Hover With Icon
Boxed / Filter / Left Title / Tags / Hover With Icon
Boxed / Dark Bg / Left Title / Tags / Hover With Icon
Full / With Frame / Filter / Left Title / Tags / Hover With Icon

Columns No Space

Full / Center Title / Hover With Icon
Full / Filter / Left Title / Tags / Hover With Icon
Boxed / Filter / Center Title / Hover With Icon
Boxed / Center Title / Tags / Hover With Icon

Portfolio Columns With Excerpt

scb logo

Ngân hàng SCB với những lý do lựa chọn Forza Agency

Forza đã làm như thế nào để đẩy thành công 35/40 từ khóa ngân hàng SCB lên top 1 và top 5 Google? Forza đã làm như thế nào để xử lý nhầm lẫn thương hiệu […]
Aquacity logo

Cách FORZA SEO cho website bất động sản Aqua City

Thương trường như chiến trường, ở đâu có “miếng mồi béo bở” bao nhiêu, ở đó sẽ có sự cạnh tranh nảy lửa bấy nhiêu. Đặc biệt, khi thị trường bất động sản bùng nổ […]
Logo Vietnamwork

Đằng sau những lượt truy cập ấn tượng website VietnamWorks

Với hơn 70% người dùng trên toàn cầu sử dụng Google (theo Net Market Share), SEO chắc chắn là một trong những kênh truyền thông hiệu quả nhất hiện nay trong việc gia tăng brand […]

Columns With Excerpt

Full / Filter / Center Title / Hover With Icon / Excerpt
Full / Dark BG / Left Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Filter / Left Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Dark Bg / Filter / Left Title / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / With Frame / Filter / Left Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon

Columns With Excerpt No Space

Full / Filter / Center Title / Hover With Icon / Excerpt
Full / Dark BG / Left Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Left Title / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Dark Bg / Filter / Left Title / Excerpt / Tags/ Hover With Icon

Grid

Full / Dark Bg / Filter / Hover With Title, Icon
Full / Hover With Title, Tags, Icon
Boxed / Filter / Hover With Title, Tags
Boxed / Hover With Title

Grid No Space

Full / Hover With Title, Icon
Full / Filter / Hover With Title, Icon
Boxed / Filter / Hover With Title, Tags
Boxed / Hover With Title, Tags, Icon

Portfolio Grid With Description

scb logoNgân hàng SCB với những lý do lựa chọn Forza AgencyForza đã làm như thế nào để đẩy thành công 35/40 từ khóa ngân hàng SCB lên top 1 và top 5 Google? Forza đã làm như thế nào để xử […]
Aquacity logoCách FORZA SEO cho website bất động sản Aqua CityThương trường như chiến trường, ở đâu có “miếng mồi béo bở” bao nhiêu, ở đó sẽ có sự cạnh tranh nảy lửa bấy nhiêu. Đặc biệt, khi thị trường […]
Logo VietnamworkĐằng sau những lượt truy cập ấn tượng website VietnamWorksVới hơn 70% người dùng trên toàn cầu sử dụng Google (theo Net Market Share), SEO chắc chắn là một trong những kênh truyền thông hiệu quả nhất hiện nay […]

Grid With Description

Full / Hover With Icon, Title
Full / Dark BG / Filter / Hover With Icon, Title, Excerpt
Boxed / Filter / Hover With Icon, Title, Tags, Excerpt
Boxed / Hover With Icon, Tags, Title, Excerpt

Grid With Description No Space

Full / Hover With Icon, Title
Full / Dark BG / Filter / Hover With Icon, Title, Excerpt
Boxed / Filter / Hover With Icon, Title, Tags, Excerpt
Boxed / Hover With Icon, Tags, Title, Excerpt

Portfolio With Side Description

scb logo

Ngân hàng SCB với những lý do lựa chọn Forza Agency

Forza đã làm như thế nào để đẩy thành công 35/40 từ khóa ngân hàng SCB lên top 1 và top 5 Google? Forza đã làm như thế nào để xử lý nhầm lẫn thương hiệu của Ngân hàng SCB và ngân hàng SCB Xiem Thái?Forza đã làm như thế nào để tăng thứ hạng tìm kiếm SCB trên Google Search Box? …“Chọn mặt gửi vàng” tại […]

Side Description / Small

Boxed / Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon

Side Description / Large

Boxed / Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon
Boxed / Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon

Masonry With Space

Full / Hover With Title, Icon
Boxed / Title / Tags / Hover With Icon
Full / Title / Tags / Excerpt / Hover With Icon

Masonry No Space

Full / Hover With Title, Icon
Boxed / Dark BG / Title / Tags / Hover With Icon