Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

Mô hình SMART và cách xác định mục tiêu trong chiến lược marketing. Bao gồm ví dụ mình họa