Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

In house là gì? Bạn chọn con đường gạch hoa hay sàn đá?