Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

7P trong marketing là gì? Hướng dẫn ứng dụng mô hình 7p trong marketing dịch vụ